Leverings- en montagevoorwaarden – Hekwerk Soest B.V.

Werkzaamheden die door opdrachtgever voor en / of na aanvang van de montage uitgevoerd dienen te worden:

 • Het uitzetten van terreingrenzen, hoek- en eindpunten en de juiste richting van de te plaatsen producten door middel van piketten. Tevens dient de hoogte te worden aangegeven. Indien deze niet is aangegeven zullen de producten naar eigen inzicht worden geplaatst.
 • Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, waterleidingen, drainage, riolering, etc.
 • Het zorgdragen dat de hekwerklijn vrij is van obstakels (denk hierbij aan: oude hekwerken, bomen, struiken, etc.).
 • Het opruimen en afvoeren van vrijkomend grond, sloop- en / of snoeimateriaal.
 • Het opbreken en herstellen van asfalt- en / of klinkerbestrating rondom onze producten en het aansluiten van overkappingen op de riolering.
 • Het egaliseren en op hoogte brengen van een baan of plaats van minimaal twee meter rondom de te plaatsen producten.
 • Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en / of bomen rondom de arbeidsplaats c.q. plaatsen.

Verder geldt:

 • Bij de prijsstelling zijn wij ervan uitgegaan dat op of in de grond geen puin, wortels en / of andere obstakels zitten, die een normale voortgang van onze werkzaamheden belemmeren.
 • Bij vertraging in de montage door obstakels, etc., zal het daaruit voortvloeiende meerwerk aan u in rekening worden gebracht tegen het thans geldende uurtarief.
 • Om wachttijden te voorkomen dient een bevoegde persoon bij aanvang van de montage en bij de oplevering aanwezig te zijn. Deze dient zich tijdig op de hoogte te stellen van aanvangs- en opleveringstijden.
 • Zodra Hekwerk Soest B.V. de materialen op het werk heeft aangevoerd, zullen deze aldaar opgeslagen zijn voor de rekening en risico van de koper c.q. opdrachtgever.